Home > Subsidies

Subsidies

ECT heeft de KMO-portefeuille erkenning behaald.

Tijdens de KMO-portefeuille-audit werd de kwaliteit van de dienstverlening van ECT ten aanzien van haar klanten gecontroleerd en geëvalueerd.

Dankzij het KMO-portefeuille kwaliteitslabel geniet u 30/20% korting op al onze opleidingen.

De KMO-Portefeuille, subsidie voor de werkgever

Hoe werkt het?

De KMO-Portefeuille is beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen, vrije beroepen die een vestiging in Vlaanderen hebben, om via de elektronische weg een aantal diensten te kunnen aankopen.

De ondernemer betaalt een gedeelte van de dienstverlening zelf; de Vlaamse overheid legt 20 of 30% bij afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De steun bedraagt maximum 7.500 euro per kalenderjaar voor opleidingen.

U krijgt nu de tijd tot 14 kalenderdagen NA aanvang van de prestaties om de subsidie aan te vragen. U heeft 30 kalenderdagen tijd om de betaling aan KMO-Portefeuille te verrichten.

U wenst zich te registreren?

Wij helpen u administratief verder. Bel Sara op 0800/24 830 of .

Uw voordelen

  • Een vaste korting op alle opleidingen die uw bedrijfsresultaat met 100% verhogen.
  • De KMO-Portefeuille is combineerbaar met sectorpremies waardoor u in bepaalde gevallen GRATIS opleidingen kunt volgen.
  • Opleidingskosten zijn directe bedrijfsonkosten, dus fiscaal interessant.

Raadpleeg de laatste wijzigingen op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Regeling vanaf 1 januari 2020:

In de KMO-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een steunpercentage 30%. Het steunpercentage voor middelgrote ondernemingen bedraagt 20%.

Kleine ondernemingen

Opleiding en advies: steunpercentage 30%, steunplafond 7.500 euro

Middelgrote ondernemingen

Opleiding en advies: steunpercentage 20%, steunplafond 7.500 euro

Wat zijn de criteria voor de groottebepaling ?

Kleine ondernemingen

  • Werknemers: < 50 VTE
  • Omzet: <= 10.000.000 euro
  • of balanstotaal: <= 10.000.000 euro

Middelgrote ondernemingen

  • Werknemers: < 250 VTE
  • Omzet: <= 50.000.000 euro
  • of balanstotaal: <= 43.000.000 euro

Sectorpremies

Sommige sectoren voorzien extra steunmaatregelen om opleiding van werknemers te stimuleren. Deze extra tussenkomsten zijn afhankelijk van het Paritair Comité waaronder de werknemer geregistreerd staat. De beroepsfederaties en de sectorfondsen eigen aan elk Paritair Comité kunnen u hierover informeren.

Specifiek voor Paritair Comité 218 (ANPCB, Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden) bepaalt de CAO van 15 mei 2003 dat er een vormingsplicht is voor alle bedienden. In concreto hebben alle bedienden onder PC 218 recht op 4 dagen opleiding. Bedrijven beschikken over verschillende mogelijkheden om deze verplichte vorming aan te bieden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Standaardopleidingen zijn voor u niet zinvol? Dan kunt u uiteraard ook op ons rekenen voor maatwerk.

VORMELEK

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een opleiding volgt die in aanmerking komt voor de Vormelek-premie.

Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

Voor bijkomende inlichtingen kan u ons bereiken op het nummer 0800/24 830.

Hoe de premie aanvragen?

Vragen?

Wenst u bijkomende informatie over de subsidieformules?

Neem dan contact met ons op.
Bel Sara op 0800/24 830 of contacteer ons via het contactformulier.

Blijf op de hoogte

Ontvang de maandelijkse ECT-nieuwsbrief boordevol tips en weetjes.

Inschrijven / Uitschrijven

Volg ECT op FaceBook   Bezoek de LinkedIn-pagina van ECT

Contacteer ons

ECT BVBA
Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk)
Tel: +32 (0)800 24 830

Bekijk routebeschrijving

KMO-Portefeuille kwaliteitslabel

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387